Tot welke taalgroep behoren het Iers, het Welsh en het Bretons?
Dit zijn Keltische talen

Wat is de letterlijke vertaling van 'tsunami' naar het Nederlands?
Havengolf

Wat is een ander woord voor obligaat?
Verplicht

"Daar delen ze bier uit, gratis en voor niets". Welke stijlfiguur wordt hier gebruikt?
Tautologie

Waarvoor staat volgende afkorting: CAO?
Collectieve Arbeidsovereenkomst

Waarvoor staat volgende afkorting: SIS (kaart)?
Sociaal Informatie Systeem

Waarvoor staat volgende afkorting: IBM?
International Business Machines

Geef het Islamitisch woord voor vastentijd.
Ramadan

Geef het Islamitisch woord voor religieus leider bij de Sjiieten.
Ayatollah

Geef het Islamitisch woord voor vonnis van rechtsgeleerde.
Fatwa

Wat betekent volgend Zuid-Afrikaans woord in het Nederlands: naweek?
Weekend

Wat betekent volgend Zuid-Afrikaans woord in het Nederlands: zweefteef?
Airhostess

Wat betekent volgend Zuid-Afrikaans woord in het Nederlands: spoedlokval?
Snelheidscontrole

De Christelijke Beweging voor Gepensioneerden, KBG, veranderde onlangs van naam. Wat is de afkorting van hun nieuwe naam?
OKRA (Open, Christelijk, Respectvol en Actief)

Het is een Latijns woord en betekent: fout. Het wordt gebruikt als een gemaakte zetfout wordt gecorrigeerd.
Erratum

Welk Frans letterwoord staat voor "groenen verenigd voor de organisatie van originele acties"?
Ecolo

Geef de juiste benaming van een korte vorm van reclame waarin een film wordt aangeprezen.
Trailer

Waarvan is DVD de afkorting?
Digital Versatile Disc (Oorspronkelijk Digital Video Disc, maar de DVD bleek al snel meer
Toepassingen te kennen dan video alleen, vandaar "versatile", wat betekent: "veelzijdig")

België telt twee grote gebieden, Vlaanderen en Wallonië. De Waalse tegenhanger van de CD&V is de CDH, die van Groen! heet Ecolo en de Waalse liberalen staan beter gekend als de MR. Waarvoor staan deze letters MR?
Mouvement Réformateur

Wat is de veel mooiere naam voor de mestkever, die in het oude Egypte gebruikt werd?
Scarabee