Het heeft 2 hoofden, zes benen en één staart. Wat is dat?
Een man op een paard.

Hij die het maakt, wil het niet hebben. Hij die het koopt, zal het niet gebruiken. Hij die het gebruikt, heeft er geen weet van. Over wat hebben we het hier?
Een doodskist

Het heeft een been, maar het kan niet lopen. Het heeft twee vleugels, maar het kan niet vliegen. Het draagt een bril, maar het kan niet zien. Het heeft haar, maar het kan niet gekamd worden?
Een neus

Ik ging naar de markt met zes zeven en acht koeien, ik verkoop er 2, hoeveel heb ik er over?
Dat hangt af van wat ik verkoop, 2 zeven of 2 koeien of 1 koe en 1 zeef

Wat heeft ogen maar kan niet zien?
Een dobbelsteen

Hoe meer ik droog hoe natter ik word?
Een handdoek

Het is wel in een jaar maar niet in een eeuw. Steeds in een maand maar nooit in de week. Wel in een dag maar niet in een uur. Wat is dat?
De letter a.

Ik ben wat ik ben maar als je weet wat ik ben, ben ik het niet meer.
Een raadsel

Maak 24 met 1,3,4 en 6. Deze getallen moet je juist 1 keer gebruiken en je mag +,-,*,/ en haakjes zoveel gebruiken als je wil
6/(1 - (3/4)) = 24

Je bent een ridder en je wilt de prinses redden. Er zijn 2 torens. In ëën van die torens zit dus de prinses, je weet echter niet dewelke. Voor elke toren staat een bewaker. Eén bewaker spreekt altijd de waarheid, de andere liegt altijd. Je weet niet welke bewaker liegt en welke de waarheid spreekt. Je mag slechts één vraag stellen. Welke vraag moet je stellen zodat je ZEKER weet waar de prinses zit. Dus je mag maar aan één bewaker, één vraag stellen.
Je vraagt welke weg de andere zou aanraden en dan ga je de andere kant op.

Ik heb 4 kisten die elk op slot zijn en ik heb de 4 bijhorende sleutels. Je weet niet welke sleutel bij welk slot hoort. Hoeveel keer moet je minimaal proberen om zeker te zijn welke sleutel bij welk slot past?
Je pakt een sleutel en past hem op 3 dozen: als hij op niets heeft gepast, weet je dat hij op de 4e doos past. Dat zijn al 3 beurten. Je neemt een 2e sleutel en past op 2 van de 3 resterende dozen. Als de sleutel niet heeft gepast, dan hoort de sleutel bij de 3e doos. Nog eens 2 pogingen erbij. Neem de 3e sleutel en pas hem op 1 van de 2 resterende dozen: als hij niet past, past hij op de andere doos. De laatste sleutel past op de overblijvende doos. Besluit: 1 + 2 + 3 = 6 beurten.

Hoeveel vierkanten bevinden zich in een schaakbord?
64 + 49 + 36 + 25 + 16 + 9 + 4 + 1 = 204 
Je telt dus telkens grotere vierkanten, je begint met de kleinste vierkanten (de 1*1 vierkantjes), dit zijn er 64. Vervolgens de 2*2 vierkantjes, die kunnen op 7 plaatsten staan op de horizontale as, en op 7 plaatsen op de verticale as, dus in het totaal 49 vierkanten, enz.

Vul de passende letters in (3 keer dezelfde):
Vogels in de . . . . . .
Een vliegtuig dat ik  . . . . . .
Een vrouw in haar  . . . . . .
n a t u u r

Gemeentewerker Charel krijgt van de burgemeester de opdracht op het gemeenteplein 5 rijen van 4 bomen te zetten. De bomen vindt hij in het magazijn. Als hij niet slaagt in de opdracht wordt hij ontslagen. "Een makkie", denkt Bob. Als hij echter aan het magazijn aankomt ziet hij dat er maar 10 bomen ter beschikking zijn. Kan jij Bob helpen alsnog 5 rijen van 4 bomen te maken?
Trek vijf lijnen die geen van allen evenwijdig zijn aan elkaar. Elke lijn zal dan door alle vier de andere lijnen gesneden worden, en het totaal aantal snijpunten is 4+3+2+1 = 10. Zet op elk snijpunt een boom. Op die manier kan Bob toch nog 5 rijen van 4 bomen vormen.

Een man komt een dorp binnen op vrijdag, hij gaat naar een herberg, eet daar zijn avondmaaltijd, en gaat slapen. 's Ochtends eet hij zijn ontbijt op, en pakt zijn spullen. Daarna vertrekt hij weer op vrijdag. Hoe kan dit?
Zijn paard noemt vrijdag

Als je dit in een vol vat bier doet, is het leeg...
Een gat

Marc komt elke dag van zijn werk om 17u met de trein aan. Zijn vrouw zorgt er steeds voor, dat ze stipt op dat moment met de auto bij het station arriveert. Marc stapt dan in en ze rijden huiswaarts. Op zekere dag komt Marc om 16u30 met de trein aan, waarvan zijn vrouw niet op de hoogte is. Hij besluit naar huis te wandelen. Na enige tijd komt hij zijn vrouw tegen, die op weg is naar het station. Marc stapt in en ze rijden naar huis. Nu blijkt dat ze 10 minuten eerder thuis zijn dan gewoonlijk. Hoe lang heeft Marc gelopen?
Zijn vrouw spaart 10 minuten (5minuten heen en 5 minuten weer). Ze ontmoet haar man dus om 16u55. De trein arriveert om 16u30. Marc heeft dus 25 minuten gestapt.

Ergens staat een huis. Elke zijde heeft uitzicht op het noorden. Er loopt een beer langs, welke kleur heeft de beer?
Kan niet, een huis met aan alle zijden zicht op het noorden staat op de zuidpool, maar daar leven pinguïns en geen ijsberen.

Is het in Rusland verboden dat een man met de zus van zijn weduwe trouwt?
Kan niet: een man kan niet met de zus van zijn weduwe trouwen omdat hij zelf dood is!

Jij bent mijn zoon maar ik ben niet jouw vader, wie ben ik?
Je moeder