In welk jaar werd de Berlijnse muur vernield?
1989

Wat was de voorloper van de Europese Unie?
De EEG, de Europese Economische Gemeenschap.

Wie was de zoon van Pepijn de Korte?
Karel de Grote (en Carloman)

Welke Griekse astronoom beweerde dat de zon rond de aarde draait?
Ptolomeus.

Geef de volledige en correcte naam van het onlangs herdachte schip dat 20 jaar terug kapseisde in de Noordzee en zo het leven kostte aan bijna 200 personen.
Herald of free Enterprise

In welke Duitse stad pleegde Adolf Hitler zelfmoord toen de oorlog verloren bleek?
Berlijn

Welke aartsbisschop en heilige werd op 29/12/1170 in zijn Kathedraal in Canterbury vermoord door gezanten van Koning Hendrik 2 ?
Thomas Beckett

Welk eiland, dat tot Denemarken behoorde, werd halverwege 1944 onafhankelijk?
Ijsland

Wie bereikte als eerste de Noordpool?
Robert E. Peary

In welk land werd in 1958 een economisch vernieuwingsprogramma gelanceerd onder de naam 'De Grote Stap Voorwaarts'?
China

Welke Amerikaanse Nobelprijswinnaar stelde na WO 2 een economisch herstelprogramma op voor het zwaar geteisterde Europa, dat ook zijn naam meekreeg?
Marshall

In februari 1945 kwamen de, na WO2, drie winnende wereldleiders bijeen op de conferentie van Jalta (Rusland). Wie waren deze Drie Groten?
Stalin, Roosevelt en Churchill

Wie was tijdens de Slag om Waterloo, in 1815, de grote vijand van Napoleon Bonaparte? Voor deze laatste betekende deze slag zowat het definitieve einde. (Persoonsnaam)
Wellington

Wie is de vader van de atoombom?
Robert Oppenheimer

Wie doodde de Minotaurus?
Theseus

Wie vond de barometer uit?
Torricelli

Hoe werd het oostelijk deel van het Romeinse rijk genoemd? De naam is afkomstig van een stad aan de Bosporus.
Byzantijnse Rijk/Byzantium

Jozip Broz was voormalig Joegoslavisch Maarschalk en staatsman. Hij werd eerste minister in 1945 en president in 1953. Geef zijn meer bekende naam?
Tito

Wat is de naam van de paus die in 1095 de gelovigen opriep om op kruistocht te vertrekken om Jeruzalem te gaan bevrijden? Het volgnummer is niet belangrijk
Urbanus II

Welk ruimtevaartprogramma werd uitgevoerd door de NASA tussen 1961 en 1972?
Apollo programma